_getBorderCrossingDriverGMT

(API verze 2.0)

WDS_BorderCrossDriverItem[] _getBorderCrossingDriverGMT ( string kodf , string username , string pass , string DtFrom , string DtTo , int IdDriver )

Popis

Funkce vrací data přechodů hranic pro řidiče. Data odpovídají tomu, kdy byl řidič na vozidle podle knihy jízd. Pokud tedy nepřekročí hranice na online vozidle nebo na něm není identifikován jako řidič nebo osádka v knize jízd, může být tento výpis nekonzistentní a obsahovat mezery.
časové okno musí být zadáno tak, aby začátky jízd byly uvnitř sledovaného období

Kategorie

Štítky

Parametry

string kodf
přihlašovací kód firmy
string username
přihlašovací uživatelské jméno
string pass
přihlašovací heslo
string DtFrom
začátek časového okna v GMT ve tvaruYYYY-mm-dd hh:ii:ss
string DtTo
konec časového okna v GMT ve tvaruYYYY-mm-dd hh:ii:ss
int IdDriver
ID řidiče

Návratová hodnota

WDS_BorderCrossDriverItem[]
 • WDS_BorderCrossDriverItem
  • int IdCar

   id vozidla

  • string CFrom

   země z

  • string CTo

   země do

  • string Date

   Datum přechodu hranice v GMT

  • int IdDriver

   Id řidiče

Příklady volání

API verze 2.0

$client = new SoapClient('https://api.webdispecink.cz/code/WebDispecinkServiceNet.php?wsdl');
$return = $client->_getBorderCrossingDriverGMT($kodf, $username, $pass, $DtFrom, $DtTo, $IdDriver);

Test volání

Pro vyzkoušení funkce vyplňte parametry do polí níže a stiskněte tlačítko Vyzkoušet.

přihlašovací kód firmy
přihlašovací uživatelské jméno
přihlašovací heslo
začátek časového okna v GMT ve tvaruYYYY-mm-dd hh:ii:ss
konec časového okna v GMT ve tvaruYYYY-mm-dd hh:ii:ss
ID řidiče

* Povinná položka