Referenční příručka

Seznam všech funkcí

_addUserPointRight Funkce vkládá práva na bod dosažení
_createCargroup Funkce vytváří novou skupinu
_createUser Funkce vytváří nového uživatele.
Uživatel nemá práva na vozidla, skupiny ani řidiče,
nemůže…
_delAllUserPointRight Smazani prav na bod dosazeni
_delBookPurposeSett Funkce maže záznamy v číselníku účelů jízd
_delBookPurposeSett2 vraci
_delCarCosts Funkce maže záznam z nákladů vozidla.
_delCargroup Funkce maže skupinu. Podmínkou je, že skupina musí být prázdná - bez vozidel a řidičů
_delCarRental Funkce maže záznamy autopůjčovny / cestovní příkazy.
_delCarSettings Funkce maže vlastní uživatelské nastavení vozidla pro proměnnou Key.
_deleteDelivery Funkce maže záznam z rozvozu zakázek.
_deleteRoute Funkce maže záznam o trase.
_deleteRouteStop Funkce maže záznam o zastávce na trase rozvozu.
_delFile Funkce maže soubor
_delFileType funkce maže záznam z číselníku Typy souborů
_delFuelPrice Funkce smaže Průměrnou cenu PHM
(nutná práva admin)
_delLandCrop Funkce maže záznam o plodině na půdním celku
_delLandCropSett Funkce maže položku v seznamu přednastavených plodin.
_delLandCropStatusSett funkce maže záznam z číselníku stavů plodin.
_delLandToolSett Funkce maže položku v seznamu přednastavených nástrojů.
_delLandToolSett2 Funkce maže položku v seznamu přednastavených nástrojů - páruje podle položky Identify
_delLandWorkSett Funkce maže položku v seznamu přednastavených činností.
_delPurposeSett funkce maže záznamy o předdefinovaném účelu jízdy
_delUser2LPIS funkce maže záznam nastavení Uživatel - Vlastnictví LPIS
_delUserPointAction Funkce maže události u vlastních míst.
_delUserPointRight Funkce maže práva na bod dosažení
_delUserPointRightF2U Funkce maže práva na bod dosažení
_editDelivery Funkce mění rozvoz zakázek, pokud neexistuje (resp. DeliveryItem.IdDelivery == 0), vkládá nový.
_editRoute Funkce mění trasu rozvozu zakázek, pokud neexistuje (resp. RouteItem.IdRoute == 0), vkládá novou.
_editRouteStop Funkce mění zastávku trasu rozvozu zakázek, pokud neexistuje (resp. StopItem.IdStop == 0), vkládá…
_getAccelerometer Funkce vrací statistiku Události - akcelerometr.
_getActionMessCar Funkce vrací seznam zpráv o dosažení zastávek rozvozu podle vozidla.
_getAddress Funkce překládá číselné souřadnice na textovou adresu
_getAllCarsPosition Funkce vrací informace o aktuální poloze všech vozidel.
_getAttendance Funkce vrací záznamy z docházkového systému.
_getBookCrew Funkce vrací osádku vozidla při dané jízdě
_getBookPurposeSett Funkce vrací číselník účelů jízdy nastavených na portálu.
_getBookPurposeSett2 vraci
_getBookPurposesInfo Vraci seznam preddefinovanych ucelu jizdy a nastaveni jestli lze pouzit vlastni
_getBorderCrossing Funkce vrací statistiku Přechody hranic.
_getBorderCrossingDetail Funkce vrací statistiku Přechody hranic včetně detailů . Maximální délka intervalu je 2 měsíce
_getBorderCrossingDriverGMT Funkce vrací data přechodů hranic pro řidiče. Data odpovídají tomu, kdy byl řidič na vozidle podle…
_getBorderCrossingGMT Funkce vrací statistiku Přechody hranic.
_getCar4way Funkce vrací data pro car4way.
_getCarAtribut Funkce vrací seznam vozidel včetně nastavení.
_getCarAtribut2 Funkce vrací seznam vozidel včetně nastavení. Funkce umožňuje filtrovat podle id vozidla a skupiny.
_getCarChargeStatus Funkce vrací stav dobití elektromobilu.
_getCarConsumption Funkce vrací údaje o spotřebě vozidla za dané období.
_getCarConsumption2 Funkce vrací údaje o nadspotřebě vozidla za dané období.
_getCarCosts Funkce vrací seznam nákladů na vozidlo za dané období.
_getCarCosumption Funkce vrací přehled spotřeb vozidla za zadané období.
_getCargroups Funkce vrací seznam skupin.
_getCarInfo Funkce vyhledává vozidla podlel několika kritérií, jako číslo SIM nebo ID jednotky.
_getCarLock Funkce vrací seznam všech datových uzávěrek.
_getCarLogBook Funkce vrací seznam jízd za dané období.
_getCarLogBook2 Funkce vrací seznam jízd za dané období - vstupy i výstupy v GMT
_getCarLogBook3 Funkce vrací seznam jízd za dané období včetně jízdy, ve které zadané časové okno začalo a včetně…
_getCarLogBook4 Funkce vrací seznam jízd za dané období - vstupy i výstupy v GMT
klon _getCarLogBook2 který…
_getCarLogBookSP Funkce vrací seznam jízd za dané období, vozidlo páruje podle VIN kodu
_getCarMobileMess Funkce vrací nastavení předdefinovaných zpráv a stav řidiče pro WD Fleet.
_getCarOverSpeed Funkce vrací statistiku rychlosti
_getCarRental Funkce vrací záznamy autopůjčovny / cestovní příkazy platné pro danou firmu a časové okno.
_getCarSettings Funkce vrací vlastní uživatelské nastavení vozidla - volitelné parametry
_getCarsFPosition Funkce vrací informace o aktuální poloze k seznamu loginů uživatelů hromadně
_getCarsIDPosition Funkce vrací informace o aktuální poloze k seznamu vozidel.
_getCarsIDPosition2 Funkce vrací podrobné informace o aktuální poloze k seznamu vozidel.
_getCarsIDPosition4 Funkce vrací informace o aktuální poloze k seznamu vozidel.
_getCarsList Funkce vrací seznam všech vozidel,který odpovídá právům přihlašovaného uživatele.
_getCarsList2 Funkce vrací seznam všech vozidel,který odpovídá právům přihlašovaného uživatele.
_getCarsListAlarm Funkce vrací informace o nastavení alarmu vozidla.
_getCarsListGeneral Funkce vrací informace o vozidle.
_getCarsListGeneral2 Funkce vrací informace o vozidle.
_getCarsListGeneral3 Funkce vrací informace o vozidle.
_getCarsListGeneral4 Funkce vrací informace o vozidle.
_getCarsListGeneral5 Funkce vrací informace o vozidle.
_getCarsListPeriph Funkce vrací informace o vozidle - periferie.
POZOR: Položky v objektu WDS_CarPeriphItem se mohou…
_getCarsPosition Funkce vrací informace o aktuální poloze k vozidlu.
_getCarsPosition2 Funkce vrací informace o aktuální poloze k vozidlu.
_getCarsPosition5 Funkce vrací informace o poloze vozidla v daný čas
_getCarTemplate Funkce vrací šablony vzhledu vozidel.
_getCarValues Funkce vrací průběh dne.
_getCarWorkLogList funkce vraci Nastroje / Prehled stazky
_getCarWorkLogList2 funkce vraci Nastroje / Prehled stazky s filtrem na vozidlo i (nebo) řidiče
_getCarWorkLogList3 funkce vraci Nastroje / Prehled stazky s filtrem na čas změny.
Funkce vrací pouze vygenerované…
_getCarWorkLogList4 funkce vraci Nastroje / Prehled stazky s filtrem na čas změny a s filtrem na IdRoute přepravy …
_getCarWorkLogList5 funkce vraci Nastroje / Prehled stazky s filtrem na číslo přepravy TransportNo
Funkce vrací pouze…
_getCompany Funkce vrací základní údaje o firmě
_getContainer Funkce vrací seznam kontejnerů firmy.
_getCostType Funkce vrací typy nákladů podle nastavení firmy
_getData2Byznys Specialni funkce pro propojení s ERP BYZNYS. Funkce vrací jízdy řidiče (kód 1), dále jízdu dělí při…
_getDatePositions Funkce vrací pozice z jízd daného dne.
_getDCRepB Funkce vrací statistiku Drivecheck / Report řidiče
_getDCRepC Funkce vrací statistiku Drivecheck / Report skupiny
_getDEKCarLogBook Funkce vrací zakázky vozidla za dané období.
_getDEKCarLogBookAll Funkce vrací zakázky všech vozidel za dané období.
_getDelivery Funkce vrací rozvoz zakázek.
_getDriverDiets returns diets
_getDriverRating Funkce vrací hodnocení řidiče - styl jízdy
_getDriverRatingAccel Funkce vrací hodnocení řidiče podle akcelerometru FMS.
_getDriversList Funkce vrací seznam všech řidičů.
_getDriversList2 Funkce vrací seznam všech řidičů s možností filtrovat podle id řidiče a podle osobního čísla
_getDriversList3 Funkce vrací seznam všech řidičů s možností filtrovat podle id řidiče a podle osobního čísla
_getDriverWorkLog Funkce vrací nástroj Stazka dat z navigace za dané období.
_getDriverWorkLog2 Funkce vrací nástroj Stazka dat z navigace za dané období.
_getDriverWorkLogSource Funkce vrací nástroj Stazka dat z navigace za dané období. - zdrojová data
_getDriverWorkTacho Funkce vrací přehled odpracovaných hodin řidiče podle tachografu strukturovaných podle dnů a den…
_getDriverWorkTacho2 Funkce vrací přehled odpracovaných hodin řidiče podle tachografu strukturovaných podle dnů a den…
_getFile funkce vrací obsah souboru
_getFileDDD funkce vrací obsah souboru tachografu
_getFileList funkce vrací seznam souborů
_getFileListDDD funkce vrací seznam souborů v archivu tachografu
_getFileType funkce vypisuje záznamy z číselníku Typy souborů
_getFMS_DrivingStyle Funkce vrací statistiku FMS Souhrny za dané období.
_getFuelPrice Funkce vrací průměrné ceny PHM
_getFuelProbe Funkce vraci kontrolu tankovani a ubytky phm
_getFuelStatus Funkce vrací statistiku Stav PHM
_getInputLogBook Funkce vrací data ze statistiky Vstupy KJ
_getLandArea Funkce vrací seznam všech půdních celků
_getLandArea1 Funkce vrací seznam půdních celků
_getLandCrop Funkce vrací seznam plodin na půdních celcích.
_getLandCropSett Funkce vrací seznam přednastavených plodin.
_getLandCropStatusSett funkce vrací záznamy z číselníku stavů plodin.
_getLandToolSett Funkce vrací seznam přednastavených nástrojů.
_getLandWork Funkce vrací seznam akcí na půdním celku.
_getLandWorkDetail Funkce vrací seznam akcí na půdním celku zpracovaný pro přímé zobrazení.
_getLandWorkRide Funkce vrací seznam přejezdů mezi akcemi na půdních celcích.
_getLandWorkSett Funkce vrací seznam přednastavených činností.
_getLastDStatus Funkce vrací informace o aktuálním stavu řidiče ve Stazce
_getLBParamList Funkce vrací Nastavení - Vozidla - Kniha jízd rozšiřující výčty
_getLBParamTemplate Funkce vrací Nastavení - Vozidla - Kniha jízd rozšiřující parametry
_getLBParamValues Funkce vrací hodnoty rozšiřujících parametrů knihy jízd
_getLog Funkce vrací výpis zalogovaných událostí.
_getMess Funkce vrací odeslané nebo přijaté zprávy.
_getMess2 Funkce vrací odeslané nebo přijaté zprávy.
_getMess4way funkce vrací zprávy pro car4way
_getMessOBDError Funkce vrací informace o chybových hláškách z OBD konektoru v automobilu.
_getMessOBDService Funkce vrací informace o servisních intervalech z OBD konektoru v automobilu.
_getMobileApp Funkce vrací platnost licenčního kódu pro mobilní aplikace.
_getNextIdjizda funkce vrací následující jízdy ve firmě podle práv uživatele za poslední 3 dny - vhodné pro…
_getOptimalCarsList Funkce vrací seznam všech vozidel se zapnutou optimalizací, který odpovídá právům přihlašovaného…
_getPlanRoutePositions Funkce vrací plánované pozice trasy rozvozu
_getPrivateRoute Funkce vrací příznak soukromé / služební jízdy.
_getPurposeSett Funkce vrací výpis časově omezených účelů jízdy
_getReachLeaveMess Funkce vrací došlé zprávy o bodech dosažení.
_getRightsUser2Car Funkce vypisuje práva uživatelů na vozidla.
_getRightsUser2Cargroup Funkce vypisuje práva uživatelů na skupiny.
_getRightsUser2Driver Funkce vypisuje práva uživatelů na řidiče.
_getRoute Funkce vrací trasu rozvozu.
_getRouteAccelerometer Vrací počty událostí z akcelerometru
_getRouteCar Funkce vrací trasy rozvozu pro konkrétní vozidlo a časové okno.
_getRouteCar2 Funkce vrací plnou trasu rozvozu pro konkrétní vozidlo a časové okno.
_getRouteCarSpeeding Vrací informace o překročení povolené rychlosti
_getRouteMess funkce vrací zprávy zaslané z vozidla po dobu trasy rozvozu
_getRoutePositions Funkce vrací pozice jízdy.
_getRoutePositions2 Funkce vrací pozice jízdy.
_getRoutePositionsDetail Funkce vrací pozice jízdy včetně místa.
_getRouteStop Funkce vrací zastávky na trase rozvozu.
_getRouteStopActions Funkce vrací akce pro zastávku na trase rozvozu - i u rozvozů, kde není přidělené vozidlo. Rozvoz…
_getRouteStopActionsCar Funkce vrací akce pro zastávku na trase rozvozu - pouze pro rozvozy, kde je přidělené vozidlo
_getRouteStopCar Funkce vrací zastávky na trase rozvozu.
_getSpread1 Funkce vrací statistiku Posypové nástavby.
_getSpread1Route Funkce vrací statistiku Posypové nástavby - trasy
_getSpread1RouteStatus Funkce vraci statistiku Posypove nastavby - stavy
_getSpread1Sum Funkce vrací statistiku Posypové nástavby - shrnutí za směny.
_getSpread2 Funkce vrací statistiku Posypové nástavby 2.
_getSpreadD Funkce vrací statistiku Data pro přenos RSD
_getSpreadUni Funkce vraci statistiku Posypove nastavby UNI
_getSpreadUniCls Funkce vraci statistiku Posypove nastavby UNI podle tridnosti
_getSpreadUniCls2 Funkce vraci statistiku Výkon vozidla mimo sypače
_getStaCars Funkce vrací statistiku vozidla za dané období.
_getStaCars2 Funkce vrací statistiku vozidla za dané období.
POZOR: návratová hodnota - objekt _WDS_StaCarsItem…
_getStaDrivers Funkce vrací statistiku "Řidiči".
_getStaDriversCar Funkce vrací statistiku "Řidiči / vozidla" a pro každou kombinaci řidič x vozidlo vrací jeden řádek.
_getStaFMS Funkce vraci statistiku FMS
_getStatEngineLoad Funkce vrací histogram zatížení motoru. Tato data se čtou na OBD konektoru vozidla. Pozor, aby byla…
_getStatRPM Funkce vrací histogram otáček motoru. Tato data se čtou na OBD konektoru vozidla. Pozor, aby byla…
_getStreetMaintenance Function returns Street maintenance statistics.
_getStreetMaintenanceRoute Function returns Street maintenance - route statistics.
_getSWAlarms Funkce vrací nastavení SW alarmů - celý bitový součin.
_getSWAlarms2User Funkce vrací nastavení SW alarmů - celý bitový součin pro vozidlo a přihlášeného uživatele
_getTachoCarsList Funkce vrací číselník aut, která mají připojený tachograf
_getTachograph Funkce vrací statistiku Tachograf dat z digitálního tachografu za dané období.
_getTachographDriver Funkce vrací údaje o splnění norem pro Aetr z dat z digitálního tachografu
_getTachographDriverAct Funkce vrací přehled činností řidiče
_getTachographDriverAct2 Funkce vrací přehled činností řidiče
_getTankRules Funkce vrací tankovací směrnice platné pro danou firmu a časové okno.
_getTask Funkce vrací úkoly.
_getTemperature Funkce vrací teplotu.
_getTimePositions Funkce vrací pozice z jízd daného časového okna
_getTrailer Funkce vrací seznam návěsů firmy.
_getTrailer2 Funkce vrací seznam návěsů firmy včetně všech detailů
_getUser2LPIS funkce vrací nastavení Uživatel - Vlastnictví LPIS, podle kterého se detekují moje / cizí půdní…
_getUserPointActions Funkce vrací události u vlastních míst.
_getUserPointCross Funkce vraci statistiku průjezdu vlastním místem
_getUserPoints Funkce vrací seznam všech vlastním míst/firem
_getUserPointsKMZ Funkce vrací url KMZ souboru.
_getUserPointVisits Funkce vrací seznam všech návštěv vlastního místa.
_getUsers Funkce vrací seznam uživatelů včetně nastavení.
_getUsers2 Funkce vrací seznam uživatelů včetně nastavení v rozšířené verzi, která obsahuje více položek
POZOR…
_getVoltage Funkce vrací napětí akumulátoru.
_getWDFleetRouteFile funkce vrací obsah souboru pro Spedici
_logAccess Funkce, kterou se mobilní zařízení přihlásí do systému a získá informace o aktuální verzi produktu,…
_login Funkce pro otestování správnosti přihlašovacích údajů.
_sendCar4way _sendCar4way
_sendCar4way2 _sendCar4way2
_sendFile funkce zasílá soubor na portál
_sendFileDDD Funkce zasílá na portál data z tachokarty
_sendFileRoute funkce zasílá soubor k přepravě
_sendMessToPortal Funkce zasílá zprávu (nebo informaci o stavu řidiče) z vozidla na portál.
_sendMessToPortal2 Funkce zasílá zprávu (nebo informaci o stavu řidiče) z vozidla na portál.
_sendRoutePlanToCar Funkce importuje do navigace vozidla trasu.
_sendRoutePlanToCar2 Funkce importuje do navigace vozidla trasu, na rozdíl od funkce _sendRoutePlanToCar updatuje i…
_sendUserMessToGarmin Funkce zašle textovou zprávu na zařízení Garmin.
_sendUserMessToGarmin2 Funkce zašle textovou zprávu na zařízení Garmin.
_setAttendance Funkce vkládá položku do docházkového systému.
_setBookPurposeSett funkce upravuje záznamy v číselníku účelů jízd
_setBookPurposeSett2 vraci
_setCarAlarm touto funkcí nelze nastavit hodnoty sledování ztráty spojení. Pro jejich nastavení kontaktujte…
_setCarCosts Funkce mění náklady a vkládá nové.
_setCarETA Funkce nastavuje informace o cíli, kam navigace míří a kdy se předpokládá, že vozidlo cíl dosáhne.
_setCarGeneral Funkce nastavuje informace o vozidle.
Postup volání funkce: Pomocí funkce _getCarsListGeneral si…
_setCarGeneral2 Funkce nastavuje informace o vozidle.
_setCarGeneral5 Funkce nastavuje informace o vozidle.
_setCarLock Funkce nastavuje novou datovou uzávěrku.
_setCarMobileMess Funkce nastavuje předdefinovaných zpráv a stav řidiče pro WD Fleet.
_setCarParam Funkce nastavuje konkretni parametr u vozidla
_setCarPeriph Funkce nastavuje parametry vozidla


V poli $ArrUpdate je pole asociativních polí Název hodnoty =…
_setCarRental Funkce mění záznamy autopůjčovny / cestovní příkazy.
_setCarSettings Funkce nastavuje vlastní uživatelské nastavení vozidla - volitelné parametry
_setCarSwSetting Funkce nastavuje hodnotu WDS_Position2.swnastav .
_setCarWorkLogList Funkce nastavuje některé položky u Stazek
_setContainerPos Funkce ukládá stav kontejneru a jeho pozici.
_setFileType funkce mění a vkládá záznamy do číselníku Typy souborů
_setFuelPrice Funkce nastavuje Průměrnou cenu PHM
(nutná práva admin)
_setLandArea aktualizuje a vkládá půdní celky. Na update polygonu je třeba zavolat _setUserPointPoly
_setLandCrop Funkce mění plodinu na půdním celku. IdLandCrop == 0 insert, >0 update.
_setLandCropSett Funkce aktualizuje nebo vkládá položku v seznamu přednastavených plodin.
_setLandCropStatusSett funkce mění nebo vkládá záznam do číselníku stavů plodin.
_setLandToolSett Funkce aktualizuje nebo vkládá položku v seznamu přednastavených nástrojů.
_setLandToolSett2 Funkce aktualizuje nebo vkládá položku v seznamu přednastavených nástrojů - páruje podle…
_setLandWork Funkce edituje v záznamu položky IdToolX, IdWorkActionX,Length, Width, WorkArea, WorkAreaKm
_setLandWorkSett Funkce aktualizuje nebo vkládá položku v seznamu přednastavených činností.
_setLBParamList funkce nastavuje číselníky výčtů pro rozšiřující parametry knihy jízd
_setLBParamValues Funkce nastavuje rozšiřující parametry KJ.
_setMessStatus Funkce zasílá zprávu (nebo informaci o stavu řidiče) z vozidla na portál.
_setMhCorrection koriguje stav motohodin.
_setMobileApp Funkce vrací platnost licenčního kódu pro mobilní aplikace a zároveň platný kód registruje na dané…
_setOdometerCorrection funkce provádí korekci tachometru
_setPlanRoutePositions Funkce smaže stávající souřadnice trasy rozvozu a vloží nové případně pouze přidá.
_setPrivateRoute Funkce nastavuje příznak soukromé / služební jízdy.
_setPurposeSett funkce upravuje záznamy o předdefinovaném účelu jízdy
_setRightsUser2Car Funkce aktualizuje práva uživatelů na vozidla.
_setRightsUser2Cargroup Funkce aktualizuje práva uživatelů na skupiny.
_setRightsUser2Driver Funkce aktualizuje práva uživatelů na řidiče.
_setRouteStopActionMess Funkce vrací akce pro zastávku na trase rozvozu.
_setRouteTime Funkce mění trasu rozvozu zakázek - časy přečtení, akceptace, odmítnutí.
_setSWAlarms Funkce nastavuje SW alarmy po jednotlivých bitech.
_setSWAlarms2User Funkce nastavuje SW alarmy po jednotlivých bitech pro vozidlo a uživatele
_setTaskRealized Funkce nastavuje úkol jako splněný.
_setTrailer2 Funkce upravuje seznam návěsů firmy
_setUser2LPIS funkce vkládá nový záznam nastavení Uživatel - Vlastnictví LPIS
_setUserPointActions Funkce upravuje / vkládá události u vlastních míst.
_setUserPointPoly funkce nastavuje souřadnice polygonu, který vytyčuje vlastní místo nebo půdní celek
_showUserPointOnMap Funkce vytvoří novou SMS zaslanou uživateli spolu se souřadnicemi místa na mapě.
_updateBookDriver Funkce aktualizuje řidiče jízdy
_updateBookNote Funkce aktualizuje poznámku v jízdě
_updateBookPrivate Funkce aktualizuje informace o jízdě - služební / soukromá
_updateBookPurpose Funkce aktualizuje informace o jízdě - položku účel
_updateCars Funkce vkládá nebo aktualizuje informace o vozidle.
_updateDriver Funkce vkládá nebo aktualizuje základní informace o řidiči.
_updateDriver2 Funkce aktualizuje základní informace o řidiči.
_updateDriver3 Funkce aktualizuje základní informace o řidiči.

Vyřazení řidiče (smazání):
nastavením proměnné …
_updateUser Funkce aktualizuje uživatele (kromě změny uživatelského jména, hesla, skupiny a práv na vozidla).
_updateUser2 Funkce aktualizuje uživatele (kromě změny uživatelského jména, hesla, skupiny a práv na vozidla).…
_WIP_deleteAllUserPoint2 Smazani vsech bodu
_WIP_deleteUserPoint Smazani bodu
_WIP_deleteUserPoint2 Smazani bodu
_WIP_updateUserPoint Vytvoreni/editace bodu
_WIP_updateUserPoint3 Vytvoreni/editace bodu, páruje podle idpoint