Referenční příručka

Nejnovější funkce

_getStatEngineLoad Funkce vrací histogram zatížení motoru. Tato data se čtou na OBD konektoru vozidla. Pozor, aby byla… 30. 1. 2018
_getStatRPM Funkce vrací histogram otáček motoru. Tato data se čtou na OBD konektoru vozidla. Pozor, aby byla… 30. 1. 2018
_getRouteAccelerometer Vrací počty událostí z akcelerometru 7. 12. 2017
_getRouteCarSpeeding Vrací informace o překročení povolené rychlosti 7. 12. 2017
_getTimePositions Funkce vrací pozice z jízd daného časového okna 20. 3. 2017
_sendFileRoute funkce zasílá soubor k přepravě 20. 3. 2017
_getDriverWorkTacho2 Funkce vrací přehled odpracovaných hodin řidiče podle tachografu strukturovaných podle dnů a den… 16. 3. 2017
_getFileDDD funkce vrací obsah souboru tachografu 15. 3. 2017
_getData2Byznys Specialni funkce pro propojení s ERP BYZNYS. Funkce vrací jízdy řidiče (kód 1), dále jízdu dělí při… 14. 3. 2017
_getBorderCrossingDriverGMT Funkce vrací data přechodů hranic pro řidiče. Data odpovídají tomu, kdy byl řidič na vozidle podle… 16. 2. 2017