Napojení

Aplikace Webdispečink umožňuje pro klienty napojení na další služby. Pro detailnější informace a objednávku napojení nás kontaktujte na hisoftware@hisoftware.cz.

TranV

Webdispečink nabízí klientům přepravujícím výbušniny naplnit zákonnou povinnost, která říká, že jsou povinni umožnit Policii ČR sledování transportu výbušnin předepsaným způsobem.

Více informací o systému TranV

Multi Interface - Transport Manager

Multi-interface je komunikační protokol umožující propojení GPS monitorovacích systémů s logistickým systémem Transport Manager. Systém TM je určený pro logistická centra a umožňuje komplexní správu, monitoring a kontrolu přeprav. Jednotlivá vozidla jsou přiřazena k přepravě a po dobu přepravy jsou zasílány informace o aktuálním stavu a poloze vozidla. 
Protokol využívá XML standard, data jsou při přenosu zabezpečena pomocí SSH.

V současné chvíli jsou data poskytována následujícím logistickým centrům:

 • DHL CZ
 • DHL SK
 • Gebrüder Weiss

Fleetfance by Omnitracs

Fleetfance by Omnitracs je komunikační protokol umožující propojení GPS monitorovacích systémů s logistickým systémem Omnitracs. Do systému Omnitracs jsou přenášena data o aktuálním stavu a poloze vozidel zařazených do přepravy.

Data sou přenášena protokolem http a zabezpečena SSL.

TimoCom

TimoCom je plánovač tras s integrovanou funkcí sledování vozidel. Pomocí plánování tras můžete přímo z burzy nákladů a volných vozů zjistit trasu k příslušné relaci. Zároveň máte možnost nechat si spočítat přímé i nepřímé výdaje na jízdu.

Více informací o plánovači TimoCom

DOPRAVA 3K

Kontakt: www.ksh-data.cz
Program Doprava 3K obsahuje subsystém Komunikace s okolím. V rámci tohoto subsystému lze velmi efektivně propojit software Doprava 3K s aplikací WEBDISPEČINK.

Základní charakteristika:

 • generování záznamů o provozu vozidel
 • průběh jízdy řidiče (výkaz pracovní doby řidiče)
 • přechody hranic (výpočet cestovních náhrad)
 • čerpání PHM (náklady na pohonné hmoty, spotřeby)
 • podklady pro mzdy řidičů (náklady na mzdy)
 • ujeté kilometry a další ukazatele (výkaz vozidla, řidiče a další statistiky)
 • komunikace dispečera s osádkou vozidla
 • podklady pro navigaci
 • informace o objednávkách tj. nakládky/vykládky
 • informace o zboží a další

Přínosy:

 • omezení duplicity zadávání dat
 • značná časová úspora ve zpracovávání informací
 • zvýšení přesnosti informací
 • zvýšení návratnosti investice
 • integrace externího řešení do systému, kompatibilita datového rozhraní
 • zvýšení efektivity využití SW

HELIOS ORANGE

Kontakt: www.firstis.cz

Informační systém HELIOS ORANGE lze propojit se systémem WEBDISPEČINK. To přináší úsporu práce a výrazné snížení administrativních nákladů. Veškerá data se zadávají pouze jednou a odpadá nutnost přepisování dat. Možnost dlouhodobé archivace dat o provozu a zobrazení jakýchkoliv přehledů v systému Helios Orange nebo na jeho webovém portálu.

Oboustranný přenos dat mezi systémy.

Import dat z Webdispečinku do Heliosu

 • Generování stazek a úseků stazek
 • Generování cestovních náhrad
 • Porovnání čerpání PHM vůči účetním dokladům
 • Přenos podkladů pro mzdy

Export dat z Heliosu do Webdispečinku

 • Export zásilek včetně nakládek, vykládek
 • Přenos informace o změně přiřazeného vozidla
 • Odeslání zásilky včetně příkazu k odeslání GPS souřadnic řidiči

AC TRANSPORT

Kontakt: www.autocont.cz

AC TRANSPORT je informační systém pro dopravu, spedici a logistiku. Propojení se systémem AC TRANSPORT vytvořeným na platformě Microsoft Dynamics NAV s monitorovacím systémem WEBDISPEČINK včetně navazující mobilní aplikací WD FLEET využívá již několik firem.

Realizuje se:

 • přenos tras k řidiči
 • sběr informací o trase
 • podklady pro elektronickou stazku

SPED

Kontakt: www.apk.sk

Program SPED je určený na podporu riadenia a spracovanie agendy dopravných spoločností. Prepojenie na monitorovací systém Webdispečink umožní vytvoriť plne automatizované dispečerské pracovisko. Prepojenie môže byť realizované v dvoch rôznych úrovniach.
Základné prepojenie "Basic" umožňuje preberať automaticky získané informácie z vozidla, ako sú stav tachometra, stav PHM, prechod hraníc, zoznam vodičov.
Rozšírené prepojenie "Advance" umožňuje automatické odoslanie štrukturovaných dispozícií na jazdu do komunikačnej konzoly vo vozidle.
Automatický zber udalostí prepravy je rozšírený o upresňujúce informácie od vodiča. Takto získané informácie vytvoria kompletnú elektronickú stazku, ktorá je základom pre vyhodnotenie nákladov na prepravu, rentability prepráv a tvorby štatistických prehľadov.

SOFTIP

Kontakt: www.softip.sk

Zápis údajov (import) z Webdispečinku do aplikácie Softip Profit Doprava (R_DOP) sa realizuje manuálne na podnet operátora cez našu aplikáciu Doprava z menu Evidencia/GPS (Záznamy z GPS). Ide o jednostrannú synchronizáciu, t.j. IS SOFTIP PROFIT spätne nezapisuje údaje do GPS o prenesených záznamoch.
Pred prenesením záznamov do IS PROFIT sú záznamy zamknuté zodpovedným dispečerom ručne. Takéto záznamy už nebude možné vo Webdispečinku upravovať, budú už pripravené na prenos do IS PROFIT.
Import údajov z Webdispečinku sa môže vykonávať manuálne za všetky vozidlá, ktoré majú v číselníku vozidiel zaevidované číslo monitorovacej jednotky a za mesiac, ktorý je najbližšie po mesačnej uzávierke.
Z naimportovaných záznamov z GPS je možné vygenerovať prvé a druhé strany DZV (denný záznam vozidla). Tiež je možná kontrola alebo porovnanie DZV s GPS záznamami.

AURUS AGRO

Kontakt: www.aurus.sk

Zavedením prepojenia získa agronóm komplexný pohľad na parcelu z pohľadu rastlinnej výroby.

Funkcie prepojenia

 • zobrazenie polohy, rýchlosti a trasy vozidla, PHM, identifikácia vodiča, identifikácia závesného zariadenia

Účel prepojenia

 • zobrazenie údajov z Webdispečinku v aplikácií Aurus Agro
 • agronóm získa prehľad o polohe/pohybe jednotlivých strojov v teréne
 • prehľad o činnostiach na parcelách pre plnenie cieľov a plánovanie ďalších úkonov (zobrazenie trás nad vrstvou LPIS)
 • generovanie pracovných operácii na základe identifikácie prívesných zariadení alebo samotných strojov
 • kontrola kvality vykonávania pracovných operácii (nastavenie limitných rýchlostí)
 • možnosť generovania prejazdov s využitím LPIS-u (práca na parcele, práca mimo parcely, prejazdy, prestoje)
 • možnosť odmeňovania zamestnancov (kniha jázd - vodič)
 • zistenie efektívneho využitia strojov (kniha jázd - vozidlo)

AZ.PRO

Kontakt: www.prospeks-it.cz

V současné době je propojení Webdispečinku a AZ.PRO realizováno načítáním seznamu jízd (počáteční a koncový datum + čas, stát, místo a stavy kilometrů). Dále se načítá tabulka přechodů hranic. Tyto záznamy se zobrazí uživateli, který si zde vyhledá odpovídající začátek a konec přepravy – stazky a dá pokyn k automatickému vytvoření stazky.
Z importovaných údajů se „dotáhnou“ údaje o časech jízdy, řidiči, kilometrech a z přechodů hranic se provede výpočet cestovného.